top of page
vision

VÍZIA SPOLOČNOSTI

byť spoľahlivým architektom a integrátorom automatizovaných riešení v oblasti dopravných a priemyselných technológií na medzinárodnej úrovni.

NÁŠ PRÍBEH

COVID KRÍZA

ROZRASTANIE TÍMU

 NÁŠ PRVÝ SAMOSTATNÝ PROJEKT

OTVORENIE KANCLÁRIE V BRATISLAVE

PRODUKT YUTRAFFIC VARIA

VZNIK SPOLOČNOSTI EMST - INDUSTRY SOLUTIONS

2020
icons_certificate.png

SIEMENS ITCC PARTNER

CERTIFIKÁCIA ISO 9001

CERTIFIKÁCIA ISO 9001

zavedením normy ISO a úspešnou certifikáciou sme sa zaviazali každoročne splniť prísne kritériá a tak preukázať kvalitu našich manažérskych schopností 

SIEMENS ITCC PARTNER

vývojom drobných softvérových modulov ako aj účasťou na tendrových procesoch sme sa v priebehu rokov stali dôveryhodným partnerom spoločnosti Siemens pri tunelových aplikáciách implementáciou ITCC, čím sa nám otvorili dvere k projektom v rôznych častiach sveta /Európa, Katar, Hong Kong, a pod./

INOFEST

ako účastníci prvého ročníka festivalu inovácií sme prezentovali plne funkčný model cestného tunela, ktorý umožňuje simulovať rôzne dopravné situácie

COVID KRÍZA

pod vplyvom krízy spôsobenej pandémiou sme boli nútení pristúpiť k náročným zmenám vrámci fungovania našej spoločnosti, ktoré nás posilnili nielen ako firmu, ale hlavne ako tím

icons_partnership.png
icons_international.png
2013
icons_automotive.png
icons_firefighter.png
icons_single purpose.png

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

JEDNOÚČELOVÉ ZARIADENIA

PROTIPOŽIARNE A HASIACE SYSTÉMY

VSTUP NA MEDZINÁRODNÝ TRH

VSTUP NA MEDZINÁRODNÝ TRH

pôsobenie našej spoločnosti prekročilo hranice Slovenskej a Českej republiky prvými projektmi na území Nemecka a Švajčiarska

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

diagnostika porúch, konzultácie pri optimalizácii výroby ako aj zaškolenie servisného personálu na prevádzke lisovne Tower Artern /Nemecko/ boli vstupom nielen do oblasti automobilového priemyslu, ale aj na zahraničný trh

POŽIARNE A HASIACE SYSTÉMY

riadenie a monitorovanie stabilného hasiaceho zariadenia pre U. S. Steel Košice /Slovensko/ nám otvorilo dvere ďalšieho odvetvia aplikácie automatizácií v priemysle

JEDNOÚČELOVÉ ZARIADENIA

technická podpora pri rôznych úpravách alebo vývoji jednoúčelových zariadení nás priviedla k projektom, akými boli programovanie pre GWF MessSysteme v Luzerne /Švajčiarsko/, úprava riadiacich jednotiek školy šmyku v Pachfurthe /Rakúsko/ či spolupráca so Siemens Rakúsko pri riadení a monitorovaní meteo staníc pozdĺž diaľnice A1 /Rakúsko/ a mnoho ďalších

2014
icons_team.png

MODULÁRNE RIEŠENIA

POTRAVINÁRSKE TECHNOLÓGIE

SERVIS A DIAGNOSTIKA

DOPRAVNÍKOVÉ

A PALETIZAČNÉ TECHNOLÓGIE

PRVÉ POSILY

PRVÉ POSILY

narastajúci záujem o naše služby podnietil prvé rozšírenie tímu ako aj spoluprácu s množstvom šikovných ľudí

DOPRAVNÍKOVÉ

A PALETIZAČNÉ TECHNOLÓGIE

programovanie a riadenie paletizačnej linky pre PPF SK Dunajský Klátov /Slovensko/, tak ako aj programovanie dopravníkov a ich komunikácia s robotmi pre Nemak Slovakia /Slovensko/ boli úspešným štartom v oblasti dopravníkových a paletizačných technológii

SERVIS A DIAGNOSTIKA PORÚCH

diagnostika porúch, servis a vzdialená správa výrobných liniek pre Hubert Sereď /Slovensko/ zahájili poskytovanie podobných podporných služieb našou spoločnosťou

POTRAVINÁRSKE TECHNOLÓGIE

riadením a monitorovaním výrobnej linky pre zahusťovanie mlieka v Belocerkovke /Ukrajina/ sme debutovali v automatizácii potravinárskych technológií

MODULÁRNE RIEŠENIA

projekt vyhodnocovania snímačov vo vozovke a následnej kategorizácie vozidiel /Turecko/ pre Siemens Turecko alebo neskôr už modernejšia kategorizácia prostredníctvom snímačov spolu s riešením SCADA /Kolumbia/ vynikajú medzi viacerými modulárnymi riešeniami ktoré boli realizované našou spoločnosťou

icons_conveyor.png
icons_palleting.png
icons_diagnostics.png
icons_food.png
icons_modular.png
icons_highway.png
icons_tunnel.png
2015

DIAĽNIČNÉ A TUNELOVÉ TECHNOLÓGIE

DIAĽNIČNÉ A TUNELOVÉ TECHNOLÓGIE

úprava riadiacich a monitorovacích programov pre Theater Tunnel vo Frankfurte /Nemecko/, konzultácie pri tvorbe tendrových materiálov v rámci projektu Qatar Education City /Katar/, pre Siemens Nemecko, alebo pri riešení tendrových materiálov projektu plánovaného diaľničného obchvatu D4/R7 /Slovensko/, pre spoločnosť Granvia Construction, podobne ako spolupráca pri vývoji nových modulov ITCC /International Tunnel Control Center/ so Siemens Nemecko predstavujú dôležité míľniky v rámci diaľničných a tunelových technológií, z ktorej sa postupne stáva ťažisková oblasť poskytovania služieb našej spoločnosti

INTELIGENTNÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY

DREVÁRENSKÉ TECHNOLÓGIE

ROZRASTANIE TÍMU

2012

CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY

SYSTÉMY ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ

TECHNOLÓGIE ÚPRAVY VÔD

TECHNOLÓGIE ÚPRAVY VÔD

prvý projekt našej spoločnosti predstavovalo riadenie a monitorovanie technológie pieskovej filtrácie pre Slovnaft Bratislava /Slovensko/,
v oblasti technológií úpravy vôd

SYSTÉMY ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ

v oblasti energetiky bol naším prvým projektom monitorovací systém SCADA pre malú vodnú elektráreň v Bretke /Slovensko/

CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY

riadenie a monitorovanie hydrogenačnej linky pre Duslo Šaľa /Slovensko/ bolo našim prvým riešením v oblasti chemicko-technologických systémov

icons_water.png
icons_energy.png
icons_chemical.png
icons_sysdoc.png
2019

KONCEPT SYSDOC

KONCEPT SYSDOC

vďaka nášmu dizajnérskemu tímu a praktickým skúsenostiam z projektov sme sa presadili aj ako architekti a implementátori rôznych riešení, to znamená že zákazníkovi pomáhame už od vyjasnenia požiadaviek, cez tvorbu tendrovej a systémovej dokumentácie až po realizáciu a kontrolu splnenia zadania

 

náš prístup ocenili nielen mnohí verní zákazníci, ale získal si aj dôveru nových zákazníkov, ktorí nám zverili dodanie kompletného riešenia od analytickej a návrhovej fázy až po realizáciu

icons_startup.png
2011

VZNIK SPOLOČNOSTI

VZNIK SPOLOČNOSTI

viac ako 20-ročné praktické skúsenosti v oblasti automatizovaných dopravných a priemyselných systémov, vízia a chuť vytvoriť niečo nové, smerovali k založeniu spoločnosti emst s.r.o.

názov spoločnosti je akronym hlavných služieb firemného portfólia:


softvérový a hardvérový inžiniering

     /software & hardware engineering/ 

manažment tímov a projektov

     /project management/

konzultačné služby a riešenia

    /services & solutions/

SCADA a PLC školenia

    /training/

PRODUKT YUTRAFFIC VARIA

významným spôsobom sme sa podielali na vývoji produktu VARIA (intuitívny a modulárny softvér integrovaného riadenia tunelov a dopravy) spoločnosti Yunex Traffic

2021 - 2022 

VZNIK SPOLOČNOSTI EMST - INDUSTRY SOLUTIONS

výsledkom dlhoročnej spolupráce s Industry Solutions je založenie spoločnosti v Českej Republike, s cieľom ešte bližšej spolupráce v oblasti diaľničných technológii

OTVORENIE KANCLÁRIE V BRATISLAVE

otvorením nových priestorov sme zlepšili dostupnosť pre zahraničných aj domácich klientov a spolupracovníkov, ako aj reflektovali potreby rozširujúceho sa tímu a klientely

2023

ROZRASTANIE TÍMU

s cieľom neustáleho zlepšovania kvality služieb a z dôvodu narastajúceho záujmu zo strany klientov, sa náš tím opäť rozrástol o ďalších šikovných ľudí

 TUNEL ZHELEZNITSA

prvá samostatná a komplexná realizácia tunelového projektu veľkej mierky pre našu spoločnosť (dokumentácia, návrh riešenia až po finálnu realizáciu)

2016 - 2018
icons_team.png

ROZRASTANIE TÍMU

v priebehu posledných rokov sme privítali do nášho rozvíjajúceho sa kolektívu viacero nových tvárí, ktoré nám pomáhajú neustále zvyšovať úroveň poskytovaných služieb ako aj schopnosť ponúknuť spoľahlivé a efektívne riešenia 

DREVÁRENSKÉ TECHNOLÓGIE

prvým projektom našej spoločnosti v oblasti drevárenského priemyslu predstavuje riadenie a monitorovanie linky lepenia zrkadiel spoločnosti IKEA v Malackách /Slovensko/

icons_wood.png

INTELIGENTNÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY

pri príležitosti medzinárodnej výstavy Intertraffic Amsterdam sme v spolupráci so Siemens AG pripravili ITCC/Conduct+ demonštračný projekt

icons_other.png

INOFEST

Náš príbeh
Tím

SPOZNAJTE NÁŠ TÍM

MilanSmotlak
Ing. Milan Šmotlák

konateľ, generálny riaditeľ,
projektový manažér

MartinOstrihon
Ing. Martin Ostrihoň

projektový manažér,
vedúci inžinier technickej podpory

RobertPolak
Ing. Róbert Polák

projektový manažér,
softvérový inžinier

PeterFabik
Ing. Peter Fábik

softvérový inžinier

JaroslavSobon
Jaroslav Soboň

softvérový inžinier

MiroslavBoloz
Ing. Miroslav Boloz

softvérový inžinier

DominikKollar.png
Ing. Dominik Kollár

softvérový inžinier

MichalScepka
Michal Ščepka

softvérový inžinier

MartinKrnac
Ing. Martin Krnáč

inžinier technickej podpory

JozefVlcek
Jozef Vlček

softvérový inžinier

MichalValkovicTricko_edited_edited.png
Michal Valkovič

softvérový inžinier

JozefVybostok
Jozef Výbošťok

inžinier technickej podpory

MartinSipka
Martin Šípka

softvérový inžinier

AnnaLovasova
Anna Lovásová

administratívna pracovníčka

DavidSmotlak
Bc. Dávid Šmotlák

obchodný zástupca,

správa vozového parku

LuciaMariaSmotlakova
Lucia Mária Šmotláková

grafický dizajn

MarekSmotlak
Ing. arch. Marek Šmotlák

grafický dizajn

NAŠE CERTIFIKÁTY

certifikat-sk_edited.jpg
Politika kvality SK.PNG
yunex24.PNG
Certifikáty
Partneri

NAŠI PARTNERI

bottom of page