top of page
klienti, projekty, referencie, network

PRVÝ KROK K ZLEPŠENIU

skúsenosti a poznatky, nadobudnuté rokmi pôsobenia na zaujímavých projektoch, sa nám darí úspešne aplikovať pri návrhu a integrácii nových riešení, zvyšovať kvalitu našich služieb, a tak získavať ďalších spokojných zákazníkov v rôznych kútoch sveta.

DOPRAVNÍKOVÉ A PALETIZAČNÉ

TECHNOLÓGIE

icons_negative_international.png

Doplnenie RC2 do trasy k RC3 a RC4

Slovensko

Doprava hliníkových blokov od odlievacích zariadení do odpieskovacieho zariadenia

 • 1x S7-300
 • 1x panel SIEMENS

 

Moifikácia existujúcej linky na prepravu a chladenie motorových blokov medzi výrobnými halami. K existujúcej linke dopravujúcej bloky od odlievacích zariadení RC3 a RC4 sa pridala odlievacia linka RC2.

Žiar nad Hronom

ukončenie:

máj 2023 (predpokladané)

začiatok:

december 2022

icons_negative_international.png

Paletizácia P8 a P9 + predĺženie zbernej trasy

Česká Republika

Paletizácia plných a depaletizácia prázdnych debničiek

 • 1x S7-1500
 • 1x panel SIEMENS
 • S7 komunikácia s riadiacimi systémami
 • komunikácia s frekvenčnými meničmi

 

Program riadiaceho systému zabezpečuje depaletizáciu prázdnych debničiek pre výrobné linky a následne paletizáciu plných debničiek z výrobných liniek na príslušné paletové pozície. Riadiaci systém rozpoznáva debničky z databázy pomocou čiarových kódov na debničke.

Veselí nad Lužnicí

ukončenie:

február 2023

začiatok:

máj 2022

icons_negative_international.png

Zberná trasa debničiek

Česká Republika

Doprava plných a prázdnych debničiek od výrobných liniek k paletizácii

 • 1x S7-1500
 • 1x panel SIEMENS
 • S7 komunikácia s riadiacimi systémamikomunikácia s frekvenčnými meničmi SEW

 

Program riadiaceho systému zabezpečuje dopravu prázdnych debničiek k výrobným linkám a následne odvoz plných debničiek z výrobnej linky do skladu pre paletizačné bunky. Riadiaci systém zabezpečuje prenos dát medzi viacerými riadiacimi systémami.

Veselí nad Lužnicí

ukončenie:

apríl 2022

začiatok:

november 2021

icons_negative_international.png

Výrobná linka P6 a P7 s napojením na zbernú trasu

Česká Republibka

Doprava plných a prázdnych debničiek k výrobným linkám

 • 1 x S7-1500
 • 1 x panel SIEMENS
 • S7 komunikácia s riadiacimi systémami
 • komunikácia s frekvenčnými meničmi SEW

 

Program riadiaceho systému zabezpečuje dopravu prázdnych debničiek k výrobným linkám a následne odvoz plných debničiek z výrobnej linky do skladu. Riadiaci systém vytvára databázu debničiek pomocou čiarových kódov na debničke.

Veselí nad Lužnicí

ukončenie:

september 2021

začiatok:

júl 2021

icons_negative_international.png

Nemak /RC3, RC4/

Slovensko

Zvýšenie prepravnej kapacity linky na prepravu a chladenie motorových blokov medzi výrobnými halami

 • 2 x S7-300

 • 3 x mobilný panel SIEMENS KTP900

 • komunikácia so safety SICK PLC

 • komunikácia s frekvenčnými meničmi SEW

Žiar nad Hronom

ukončenie:

december 2019

začiatok:

júl 2019

icons_negative_international.png

Nemak /VW, MQB/

Slovensko

Riadenie a monitorovanie testovacej linky pre spracovanie odliatkov

 • Siemens S7-300, 1X SIEMENS IPC

 • komunikácia so SICK Safety PLC na Profibuse

 • Profibus komunikácia s robotom ABB

 • Profinet komunikácia s kamerou Cognex DataMan

 • Profinet a Profibus komunikácia s testovacími zariadeniami

Žiar nad Hronom

ukončenie:

apríl 2019

začiatok:

marec 2019

icons_negative_international.png

Nemak

Slovensko

Riadenie a monitorovanie linky na prepravu a chladenie motorových blokov medzi výrobnými halami

 • S7-300

 • mobilný panel SIEMENS KTP900

 • komunikácia so safety SICK PLC

Žiar nad Hronom

ukončenie:

december 2017

začiatok:

august 2017

icons_negative_international.png

Nemak /Chrysler Automation/

Slovensko

Programovanie dopravníkovej technológie na spracovanie odliatkov pomocou CNC

 • S7-300

 • Profibus komunikácia cez DPDP Couplery s inými systémami

 • komunikácia s robotmi ABB a GROB CNC frézami

 • Siemens MP277, TP1200 dotykové panely

 • kamerové snímanie blokov

 • laserový zapisovač vygenerovaného kódu

Žiar nad Hronom

ukončenie:

január 2016

začiatok:

september 2015

icons_negative_international.png

Nemak /SGM/

Slovensko

Dopravníková technológia na spracovanie odliatkov prostredníctvom CNC

 • S7-300

 • Profibus komunikácia cez DPDP Coupler s inými systémami

 • Profibus komunikácia s robotmi ABB a CNC firmy GROB

 • dotykový panel Siemens MP277

Žiar nad Hronom

ukončenie:

júl 2014

začiatok:

jún 2014

icons_negative_international.png

Výrobná linka P8 a P9 s napojením na zbernú trasu

Česká Republika

Doprava plných a prázdnych debničiek k výrobným linkám

 • 1x S7-1500
 • 1x panel SIEMENS
 • S7 komunikácia s riadiacimi systémamikomunikácia s frekvenčnými meničmi SEW

 

Program riadiaceho systému zabezpečuje dopravu prázdnych debničiek k výrobným linkám a následne odvoz plných debničiek z výrobnej linky do skladu. Riadiaci systém vytvára databázu bebničiek pomocou čiarových kódov na debničke.

Veselí nad Lužnicí

ukončenie:

január 2023

začiatok:

august 2022

icons_negative_international.png

Paletizácia kolies Arrival

Slovensko

Paletizácia plných a depaletizácia prázdnych debničiek

 • 1x S7-1513F
 • 2x panel SIEMENS
 • S7 komunikácia s riadiacimi systémami
 • komunikácia s frekvenčnými meničmi a robotom ABB

 

Pracovisko slúži na paletizovanie automobilových kolies do pripravených prázdnych oceľových paliet. Kolesá sa ukladajú v piatich vrstvách po 6 kusov.

Nitra

ukončenie:

december 2022

začiatok:

marec 2022

icons_negative_international.png

Paletizačný a Depaletizačný systém linky P6 a P7

Česká Republika

Paletizácia plných a depaletizácia prázdnych debničiek

 • 1x S7-1500
 • 1x panel SIEMENS
 • S7 komunikácia s riadiacimi systémami
 • komunikácia s frekvenčnými meničmi

 

Program riadiaceho systému zabezpečuje depaletizáciu prázdnych debničiek pre výrobné linky a následne paletizáciu plných debničiek z výrobných liniek na príslušné paletové pozície. Riadiaci systém rozpoznáva debničky z databázy pomocou čiarových kódov na debničke.

Veselí nad Lužnicí

ukončenie:

jún 2022

začiatok:

november 2021

icons_negative_international.png

Výrobná linka P1 s napojením na zbernú trasu

Česká Republika

Doprava plných a prázdnych debničiek k výrobnej linke

 • 1x S7-1500

 • 1x panel SIEMENS

 • S7 komunikácia s riadiacimi systémami

 • komunikácia s frekvenčnými meničmi SEW


Program riadiaceho systému zabezpečuje dopravu prázdnych debničiek k výrobným linkám a následne odvoz plných debničiek z výrobnej linky do skladu. Riadiaci systém vytvára databázu debničiek pomocou čiarových kódov na debničke.

Veselí nad Lužnicí

ukončenie:

december 2021

začiatok:

september 2021

icons_negative_international.png

Hubert

Slovensko

Paletizačná bunka kartónov destilátov

 • Siemens S7-300, TP1200

 • komunikácia s robotom ABB

 • komunikácia so servom SEW

Sereď

ukončenie:

august 2019

začiatok:

jún 2019

icons_negative_international.png

Partner in Pet Food

Česko

Identifikácia debničiek pomocou čiarových kódov

 • Siemens S7-1500, 1x KTP700

 • komunikácia s čítačkami čiarových kódov Dataman 260

Veselí nad Lužnicí

ukončenie:

marec 2019

začiatok:

október 2018

icons_negative_international.png

Nemak /Audi, HSI/

Slovensko

Riadenie a monitorovanie linky dopravníkovej technológie pre spracovanie odliatkov prostredníctvom CNC

 • analýza technológie a tvorba riešenia so záväzným zadaním

 • programovanie S7-300, KTP1200 na Ethernete

 • komunikácia so SICK Safety PLC na Profibuse

 • Profibus a Profinet komunikácia s robotmi ABB a CNC firmy GROB

 • Profinet komunikácia s kamerou Keyence DataMan 260

 • Ethernet komunikácia s laserovým zapisovačom Masca

 • uvádzanie do prevádzky, ladenie, školenie

Žiar nad Hronom

ukončenie:

máj 2017

začiatok:

február 2016

icons_negative_international.png

Partner in Pet Food

Česko

Paletizačná linka

 • S7-300

 • komunikácia s robotom ABB

 • Siemens TP1200

Veselí nad Lužnicí

ukončenie:

august 2015

začiatok:

jún 2015

icons_negative_international.png

Partner in Pet Food

Slovensko

Paletizačná linka

 • VIPA 300

 • riadenie krokových motorov, sériová komunikácia na frekvenčné meniče

 • Profibus komunikácia s robotom ABB

 • vizualizácia MP277, Ethernet komunikácia na CPU

Dunajský Klátov

ukončenie:

júl 2014

začiatok:

jún 2014

icons_negative_international.png

Linka SGM

Slovensko

Doprava hliníkových blokov k obrábacím centrám a následný transport po obrobení von z bunky

 • 1x S7-300
 • 1x panel SIEMENS
 • komunikácia s robotom ABB

 

Moifikácia existujúcej bunky na obrábanie hliníkových odliatkov. Doplnenie tretieho obrábacieho CNC zariadenia do bunky. Program riadaiceho systému slúži na dopravu blokov na obrábanie a následný transport obrobených blokov von z bunky. Manipulácia s blokmi je zabezpečená robotom ABB, ktorý vkladá a vyberá bloky do a z obrábacieho centra.

Žiar nad Hronom

ukončenie:

február 2023

začiatok:

september 2022

icons_negative_international.png

Paletizačný a Depaletizačný systém P1 až P5

Česká Republika

Paletizácia plných a depaletizácia prázdnych debničiek

 • 1x S7-1500
 • 1x panel SIEMENS
 • S7 komunikácia s riadiacimi systémamikomunikácia s frekvenčnými meničmi

 

Program riadiaceho systému zabezpečuje depaletizáciu prázdnych debničiek pre výrobné linky a následne paletizáciu plných debničiek z výrobných liniek na príslušné paletové pozície. Riadiaci systém rozpoznáva debničky z databázy pomocou čiarových kódov na debničke.

Veselí nad Lužnicí

ukončenie:

jún 2022

začiatok:

november 2021

icons_negative_international.png

DAIMLER PB300/320 Paletizačný a automatizovaný stroj na lepenie pások

Slovensko

Paletizácia hliníkových odliatkov

 • 1 x S7-1513F
 • 1 x panel SIEMENS
 • TCP/IP komunikácia s tlačiarňou
 • komunikácia s robotom ABB a nadriadeným systémom

 

Paletizačná bunka odliatkov hliníkových blokov. Paletizujú sa dva typy blokov. V bunke je realizované trackovanie blokov na základe informácie od nadriadeného systému. Tlačenie etikety na palety priemyselnou tlačiarňou priamo z PLC pomocou TCPIP protokolu

Žiar nad Hronom

ukončenie:

apríl 2022

začiatok:

november 2021

icons_negative_international.png

IKEA Industry
Paletizačná linka

Slovensko

Paletizačná bunka kartónových krabíc v IKEA Malacky

 • 1 x S7-1200
 • 1 x panel SIEMENS
 • komunikácia s robotom ABB
 • komunikácia s frekvenčnými meničmi SEW

Malacky

ukončenie:

december 2020

začiatok:

september 2020

icons_negative_international.png

Partner in Pet Food

Česko

Paletizačná a depaletizačná linka debničiek

 • Siemens S7-1500, 2x KTP1200

 • komunikácia s čítačkou čiarových kódov Dataman 260

 • komunikácia s robotmi ABB

Veselí nad Lužnicí

ukončenie:

jún 2019

začiatok:

október 2018

icons_negative_international.png

Nemak

Slovensko

Robotické pracovisko spracovania pieskových foriem pre odlievanie blokov

 • Siemens ET200SP safety PLC, 1x TP900

 • komunikácia s robotom ABB

Žiar nad Hronom

ukončenie:

február 2019

začiatok:

január 2019

icons_negative_international.png

Nemak /Ford, SGM/

Slovensko

Riadenie a monitorovanie linky dopravníkovej technológie pre spracovanie odliatkov prostredníctvom CNC

 • analýza technológie a tvorba riešenia so záväzným zadaním

 • programovanie S7-300, KTP1200, KTP900 na Ethernete

 • komunikácia so SICK Safety PLC na Profibuse

 • Profibus komunikácie cez DPDP Coupler s inými systémami

 • Profibus komunikácia s robotmi ABB a CNC firmy GROB

 • uvádzanie do prevádzky, ladenie, školenie

Žiar nad Hronom

ukončenie:

marec 2017

začiatok:

november 2016

icons_negative_international.png

Nemak /SGM/

Slovensko

Rozšírenie dopravníkovej technológie na spracovanie odliatkov prostredníctvom CNC

 • 2 x S7-300

 • komunikácia s robotmi ABB a CNC firmy GROB

 • Siemens mobilný dotykový panel MP377

Žiar nad Hronom

ukončenie:

marec 2015

začiatok:

október 2014

DopPalTech
bottom of page