top of page
klienti, projekty, referencie, network

PRVÝ KROK K ZLEPŠENIU

skúsenosti a poznatky, nadobudnuté rokmi pôsobenia na zaujímavých projektoch, sa nám darí úspešne aplikovať pri návrhu a integrácii nových riešení, zvyšovať kvalitu našich služieb, a tak získavať ďalších spokojných zákazníkov v rôznych kútoch sveta.

DOPRAVNÍKOVÉ A PALETIZAČNÉ

TECHNOLÓGIE

icons_negative_international.png

Riadenie a monitorovanie dopravníkového a odsávacieho systému, Bučina Zvolen

Slovensko

Riadenie a monitorovanie dopravníkového a odsávacieho systému

 • Siemens S7-400, Siemens S7-300

 • rozsiahla komunikácia po zbernici Profibus

 • komunikácia s frekvenčnými meničmi SEW/Sinamics – Profibus

Zvolen

začiatok:

máj 2018

Industry Solutions

ukončenie:

júl 2018

icons_negative_international.png

Dopravníková linka hliníkových blokov pre SGM/FIAT, Nemak

Slovensko

Doprava hliníkových blokov k obrábacím centrám a následný transport po obrobení von z bunky

 • 1x S7-300

 • 1x panel SIEMENS

 • komunikácia s robotom ABB

 

Moifikácia existujúcej bunky na obrábanie hliníkových odliatkov. Doplnenie tretieho obrábacieho CNC zariadenia do bunky. Program riadaiceho systému slúži na dopravu blokov na obrábanie a následný transport obrobených blokov von z bunky. Manipulácia s blokmi je zabezpečená robotom ABB, ktorý vkladá a vyberá bloky do a z obrábacieho centra.

Žiar nad Hronom

začiatok:

september 2022

Manex

ukončenie:

február 2023

icons_negative_international.png

Paletizačný a Depaletizačný systém P1 až P5, Partner in Pet Food

Česká Republika

Paletizácia plných a depaletizácia prázdnych debničiek

 • 1x S7-1500

 • 1x panel SIEMENS

 • S7 komunikácia s riadiacimi systémami 

 • komunikácia s frekvenčnými meničmi

 

Program riadiaceho systému zabezpečuje depaletizáciu prázdnych debničiek pre výrobné linky a následne paletizáciu plných debničiek z výrobných liniek na príslušné paletové pozície. Riadiaci systém rozpoznáva debničky z databázy pomocou čiarových kódov na debničke.

Veselí nad Lužnicí

začiatok:

november 2021

Manex

ukončenie:

jún 2022

icons_negative_international.png

Paletizácia a Depaletizácia blokov DAIMLER PB300/320, Nemak

Slovensko

Paletizácia hliníkových odliatkov

 • 1 x S7-1513F

 • 1 x panel SIEMENS

 • TCP/IP komunikácia s tlačiarňou

 • komunikácia s robotom ABB a nadriadeným systémom

 

Paletizačná bunka odliatkov hliníkových blokov. Paletizujú sa dva typy blokov. V bunke je realizované trackovanie blokov na základe informácie od nadriadeného systému. Tlačenie etikety na palety priemyselnou tlačiarňou priamo z PLC pomocou TCPIP protokolu

Žiar nad Hronom

začiatok:

november 2021

Manex

ukončenie:

apríl 2022

icons_negative_international.png

Paletizačná bunka kartónových krabíc, IKEA Malacky

Slovensko

Paletizačná bunka kartónových krabíc v IKEA Malacky

 • 1 x S7-1200

 • 1 x panel SIEMENS

 • komunikácia s robotom ABB

 • komunikácia s frekvenčnými meničmi SEW

Malacky

začiatok:

september 2020

ABB

ukončenie:

december 2020

icons_negative_international.png

Paletizačná a depaletizačná linka, Partner in Pet Food

Česko

Paletizačná a depaletizačná linka debničiek

 • Siemens S7-1500, 2x KTP1200

 • komunikácia s čítačkou čiarových kódov Dataman 260

 • komunikácia s robotmi ABB

Veselí nad Lužnicí

začiatok:

október 2018

Manex

ukončenie:

jún 2019

icons_negative_international.png

Robotické pracovisko spracovania pieskových foriem na odlievanie blokov, Nemak

Slovensko

Robotické pracovisko spracovania pieskových foriem pre odlievanie blokov

 • Siemens ET200SP safety PLC, 1x TP900

 • komunikácia s robotom ABB

Žiar nad Hronom

začiatok:

január 2019

Manex

ukončenie:

február 2019

icons_negative_international.png

Rozšírenie dopravníkovej technológie na spracovanie odliatkov FORD/SGM, Nemak

Slovensko

Riadenie a monitorovanie linky dopravníkovej technológie pre spracovanie odliatkov prostredníctvom CNC

 • analýza technológie a tvorba riešenia so záväzným zadaním

 • programovanie S7-300, KTP1200, KTP900 na Ethernete

 • komunikácia so SICK Safety PLC na Profibuse

 • Profibus komunikácie cez DPDP Coupler s inými systémami

 • Profibus komunikácia s robotmi ABB a CNC firmy GROB

 • uvádzanie do prevádzky, ladenie, školenie

Žiar nad Hronom

začiatok:

november 2016

Manex

ukončenie:

marec 2017

icons_negative_international.png

Rozšírenie dopravníkovej technológie na spracovanie odliatkov SGM, Nemak

Slovensko

Rozšírenie dopravníkovej technológie na spracovanie odliatkov prostredníctvom CNC

 • 2 x S7-300

 • komunikácia s robotmi ABB a CNC firmy GROB

 • Siemens mobilný dotykový panel MP377

Žiar nad Hronom

začiatok:

október 2014

Manex

ukončenie:

marec 2015

icons_negative_international.png

Doplnenie RC2 do trasy k RC3 a RC4, Nemak

Slovensko

Doprava hliníkových blokov od odlievacích zariadení do odpieskovacieho zariadenia

 • 1x S7-300

 • 1x panel SIEMENS

 

Moifikácia existujúcej linky na prepravu a chladenie motorových blokov medzi výrobnými halami. K existujúcej linke dopravujúcej bloky od odlievacích zariadení RC3 a RC4 sa pridala odlievacia linka RC2.

Žiar nad Hronom

začiatok:

december 2022

Manex

ukončenie:

jún 2023 (predpokladané)

icons_negative_international.png

Paletizácia P8 a P9 + predĺženie zbernej trasy, Partner in Pet Food

Česká Republika

Paletizácia plných a depaletizácia prázdnych debničiek

 • 1x S7-1500

 • 1x panel SIEMENS

 • S7 komunikácia s riadiacimi systémami

 • komunikácia s frekvenčnými meničmi

 

Program riadiaceho systému zabezpečuje depaletizáciu prázdnych debničiek pre výrobné linky a následne paletizáciu plných debničiek z výrobných liniek na príslušné paletové pozície. Riadiaci systém rozpoznáva debničky z databázy pomocou čiarových kódov na debničke.

Veselí nad Lužnicí

začiatok:

máj 2022

Manex

ukončenie:

február 2023

icons_negative_international.png

Riadenie dopravnej linky zbernej trasy debničiek, Partner in Pet Food

Česká Republika

Doprava plných a prázdnych debničiek od výrobných liniek k paletizácii

 • 1x S7-1500

 • 1x panel SIEMENS

 • S7 komunikácia s riadiacimi systémami komunikácia s frekvenčnými meničmi SEW

 

Program riadiaceho systému zabezpečuje dopravu prázdnych debničiek k výrobným linkám a následne odvoz plných debničiek z výrobnej linky do skladu pre paletizačné bunky. Riadiaci systém zabezpečuje prenos dát medzi viacerými riadiacimi systémami.

Veselí nad Lužnicí

začiatok:

november 2021

Manex

ukončenie:

apríl 2022

icons_negative_international.png

Doprava debničiek k výrobnej linke P6/P7 s napojením na zberní stanicu, Partner in Pet Food

Česká Republibka

Doprava plných a prázdnych debničiek k výrobným linkám

 • 1 x S7-1500

 • 1 x panel SIEMENS

 • S7 komunikácia s riadiacimi systémami

 • komunikácia s frekvenčnými meničmi SEW

 

Program riadiaceho systému zabezpečuje dopravu prázdnych debničiek k výrobným linkám a následne odvoz plných debničiek z výrobnej linky do skladu. Riadiaci systém vytvára databázu debničiek pomocou čiarových kódov na debničke.

Veselí nad Lužnicí

začiatok:

júl 2021

Manex

ukončenie:

september 2021

icons_negative_international.png

Zvýšenie dopravnej kapacity dopravníkovej linky na prepravu a chladenie motorových blokov medzi výrobnými halami RC3/RC4, Nemak

Slovensko

Zvýšenie prepravnej kapacity linky na prepravu a chladenie motorových blokov medzi výrobnými halami

 • 2 x S7-300

 • 3 x mobilný panel SIEMENS KTP900

 • komunikácia so safety SICK PLC

 • komunikácia s frekvenčnými meničmi SEW

Žiar nad Hronom

začiatok:

júl 2019

Manex

ukončenie:

december 2019

icons_negative_international.png

Riadenie a monitorovanie testovacej linky pre spracovanie odliatkov VW/MQB, Nemak

Slovensko

Riadenie a monitorovanie testovacej linky pre spracovanie odliatkov

 • Siemens S7-300, 1X SIEMENS IPC

 • komunikácia so SICK Safety PLC na Profibuse

 • Profibus komunikácia s robotom ABB

 • Profinet komunikácia s kamerou Cognex DataMan

 • Profinet a Profibus komunikácia s testovacími zariadeniami

Žiar nad Hronom

začiatok:

marec 2019

Manex

ukončenie:

apríl 2019

icons_negative_international.png

Riadenie a monitorovanie linky na prepravu a chladenie motorových blokov medzi výrobnými halami RC3/RC4, Nemak

Slovensko

Riadenie a monitorovanie linky na prepravu a chladenie motorových blokov medzi výrobnými halami

 • S7-300

 • mobilný panel SIEMENS KTP900

 • komunikácia so safety SICK PLC

Žiar nad Hronom

začiatok:

august 2017

Manex

ukončenie:

december 2017

icons_negative_international.png

Dopravníková technológia na spracovanie odliatkov Chrysler Automation, Nemak

Slovensko

Programovanie dopravníkovej technológie na spracovanie odliatkov pomocou CNC

 • S7-300

 • Profibus komunikácia cez DPDP Couplery s inými systémami

 • komunikácia s robotmi ABB a GROB CNC frézami

 • Siemens MP277, TP1200 dotykové panely

 • kamerové snímanie blokov

 • laserový zapisovač vygenerovaného kódu

Žiar nad Hronom

začiatok:

september 2015

Manex

ukončenie:

január 2016

icons_negative_international.png

Dopravníková technológia na spracovanie odliatkov SGM, Nemak

Slovensko

Dopravníková technológia na spracovanie odliatkov prostredníctvom CNC

 • S7-300

 • Profibus komunikácia cez DPDP Coupler s inými systémami

 • Profibus komunikácia s robotmi ABB a CNC firmy GROB

 • dotykový panel Siemens MP277

Žiar nad Hronom

začiatok:

jún 2014

Manex

ukončenie:

júl 2014

icons_negative_international.png

Výrobná linka P8 a P9 s napojením na zbernú trasu, Partner in Pet Food

Česká Republika

Doprava plných a prázdnych debničiek k výrobným linkám

 • 1x S7-1500

 • 1x panel SIEMENS

 • S7 komunikácia s riadiacimi systémami komunikácia s frekvenčnými meničmi SEW

 

Program riadiaceho systému zabezpečuje dopravu prázdnych debničiek k výrobným linkám a následne odvoz plných debničiek z výrobnej linky do skladu. Riadiaci systém vytvára databázu bebničiek pomocou čiarových kódov na debničke.

Veselí nad Lužnicí

začiatok:

august 2022

Manex

ukončenie:

január 2023

icons_negative_international.png

Paletizácia kolies Arrival, Landrover EUROFIT

Slovensko

Paletizácia plných a depaletizácia prázdnych debničiek

 • 1x S7-1513F

 • 2x panel SIEMENS

 • S7 komunikácia s riadiacimi systémami

 • komunikácia s frekvenčnými meničmi a robotom ABB

 

Pracovisko slúži na paletizovanie automobilových kolies do pripravených prázdnych oceľových paliet. Kolesá sa ukladajú v piatich vrstvách po 6 kusov.

Nitra

začiatok:

marec 2022

ABB

ukončenie:

december 2022

icons_negative_international.png

Paletizačný a Depaletizačný systém linky P6 a P7, Partner in Pet Food

Česká Republika

Paletizácia plných a depaletizácia prázdnych debničiek

 • 1x S7-1500
 • 1x panel SIEMENS
 • S7 komunikácia s riadiacimi systémami
 • komunikácia s frekvenčnými meničmi

 

Program riadiaceho systému zabezpečuje depaletizáciu prázdnych debničiek pre výrobné linky a následne paletizáciu plných debničiek z výrobných liniek na príslušné paletové pozície. Riadiaci systém rozpoznáva debničky z databázy pomocou čiarových kódov na debničke.

Veselí nad Lužnicí

začiatok:

november 2021

Manex

ukončenie:

jún 2022

icons_negative_international.png

Doprava debničiek k výrobnej linke P6/P7 s napojením na zbernú trasu, Partner in Pet Food

Česká Republika

Doprava plných a prázdnych debničiek k výrobnej linke

 • 1x S7-1500

 • 1x panel SIEMENS

 • S7 komunikácia s riadiacimi systémami

 • komunikácia s frekvenčnými meničmi SEW


Program riadiaceho systému zabezpečuje dopravu prázdnych debničiek k výrobným linkám a následne odvoz plných debničiek z výrobnej linky do skladu. Riadiaci systém vytvára databázu debničiek pomocou čiarových kódov na debničke.

Veselí nad Lužnicí

začiatok:

september 2021

Manex

ukončenie:

december 2021

icons_negative_international.png

Paletizačná bunka kartónov destilátov, Hubert

Slovensko

Paletizačná bunka kartónov destilátov

 • Siemens S7-300, TP1200

 • komunikácia s robotom ABB

 • komunikácia so servom SEW

Sereď

začiatok:

jún 2019

Manex

ukončenie:

august 2019

icons_negative_international.png

Identifikácia čiarových kódov, Partner in Pet Food

Česko

Identifikácia debničiek pomocou čiarových kódov

 • Siemens S7-1500, 1x KTP700

 • komunikácia s čítačkami čiarových kódov Dataman 260

Veselí nad Lužnicí

začiatok:

október 2018

Manex

ukončenie:

marec 2019

icons_negative_international.png

Rozšírenie dopravníkovej technológie na spracovanie odliatkov Audi/HSI, Nemak

Slovensko

Riadenie a monitorovanie linky dopravníkovej technológie pre spracovanie odliatkov prostredníctvom CNC

 • analýza technológie a tvorba riešenia so záväzným zadaním

 • programovanie S7-300, KTP1200 na Ethernete

 • komunikácia so SICK Safety PLC na Profibuse

 • Profibus a Profinet komunikácia s robotmi ABB a CNC firmy GROB

 • Profinet komunikácia s kamerou Keyence DataMan 260

 • Ethernet komunikácia s laserovým zapisovačom Masca

 • uvádzanie do prevádzky, ladenie, školenie

Žiar nad Hronom

začiatok:

február 2016

Manex

ukončenie:

máj 2017

icons_negative_international.png

Paletizačná linka, Partner in Pet Food

Česko

Paletizačná linka

 • S7-300

 • komunikácia s robotom ABB

 • Siemens TP1200

Veselí nad Lužnicí

začiatok:

jún 2015

Manex

ukončenie:

august 2015

icons_negative_international.png

Paletizačná linka, Partner in Pet Food

Slovensko

Paletizačná linka

 • VIPA 300

 • riadenie krokových motorov, sériová komunikácia na frekvenčné meniče

 • Profibus komunikácia s robotom ABB

 • vizualizácia MP277, Ethernet komunikácia na CPU

Dunajský Klátov

začiatok:

jún 2014

Manex

ukončenie:

júl 2014

DopPalTech
bottom of page