top of page
AdobeStock_503235977.jpeg

NAČÚVAME VAŠIM POTREBÁM

naše skúsenosti a znalosti ako aj zodpovedný a ochotný prístup nám umožnili byť súčasťou riešení mnohých úspešných projektov. Dôraz kladieme na komunikáciu a špecifikáciu Vašich požiadaviek ale aj na pochopenie skutočných potrieb, s cieľom ponúknuť optimálne riešenie.

NAŠE SLUŽBY

služby
SOFTVÉROVÝ INŽINIERING

/software engineering/

Analýzy, dizajn, programovanie, testovanie a vyhodnotenie programu, predstavujú súčasť softvérového inžinieringu, ktorý ponúka aj rôzne formy údržby softvéru.

programming
solutions
HARDVÉROVÝ INŽINIERING

/hardware engineering/

V rámci hardvérového inžinieringu ponúkame konzultácie, pomoc s riešením problémov či projekciu; následne vieme zabezpečiť dodanie a montáž hardvéru.

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

/project management/

Vedenie a koordinácia tímu, tvorba riešenia, špecifikácia detailného návrhu a tvorba potrebnej dokumentácie, spolu s priebežnými testovaniami a konzultáciami pomáhajú predísť problémom a vedú k obojstrannej spokojnosti. 

management
služby, riešenia, konzultácia, diagnostika, servis
SLUŽBY A RIEŠENIA

/services and solutions/

Ponúkame konzultačnú činnosť v oblasti automatizácie, tvorbu potrebnej dokumentácie, diagnostiku porúch ako aj servisný zásah.

ŠKOLENIA

/trainings/

Školíme operátorov rôznych úrovní; nejde o certifikované školenie vzhľadom na produkt, ale o praktické zaškolenie s cieľom orientovať sa priamo na mieste a efektívne reagovať na vzniknuté udalosti. V prípade dodania riadiaceho systému našou spoločnosťou, ponúkame možnosť zakúpenia školiaceho simulátora.

školenie, personál, prezentácia
produkty

NAŠE PRODUKTY

sysdoc
sysDOC

V živote, tak ako v šachu, prezieravosť víťazí.

/Charles Buxton/

Komplexný balík systémovej dokumentácie pomáha predísť opakujúcim sa nedorozumeniam a komplikáciám pri analýze požiadaviek, návrhu riešenia, cenovej kalkulácii ako aj pri následnej implementácii riešenia.

colLAB

Riešenie nie je súťaživosť,
ale spolupráca.

/Michal Dušička/

Symbióza medzi architektom | integrátorom automatizačných riešení a expertom vo výrobnom odvetví im umožňuje rozvíjať nástroje a riešenia vo svojom odbore, a tak neustále posúvať vzájomnú spoluprácu na novú úroveň.

collab
bottom of page