top of page
klienti, projekty, referencie, network

PRVÝ KROK K ZLEPŠENIU

skúsenosti a poznatky, nadobudnuté rokmi pôsobenia na zaujímavých projektoch, sa nám darí úspešne aplikovať pri návrhu a integrácii nových riešení, zvyšovať kvalitu našich služieb, a tak získavať ďalších spokojných zákazníkov v rôznych kútoch sveta.

DIAĽNIČNÉ A TUNELOVÉ

TECHNOLÓGIE

DialTunTech

Programovanie TIMS (Traffic And Incident Management System) Gateway v tuneloch ABT (Aberdeen Tunnel) a CHT (Cross Harbour Tunnel)

 • návrh a programovanie SCADA systému, tvoriaceho interface medzi existujúcimi servermi a TIMS serverom

 • programovanie nového SCADA systému vo WinCC OA 3.17

 • úprava existujúcich SCADA systémov vo WinCC OA 3.06 a WinCC 5.1

icons_negative_international.png

TIMS System

Hong Kong

Čína

začiatok:

marec 2020

ukončenie:

december 2020

Kompletná tvorba tendrových podkladov pre technické riešenie tunela Zheleznitsa

 • analýza podkladov, kompletný návrh systému na základe platných EU noriem

 • konzultácie rozhraní jednotlivých podsystémov, návrh komponentov riadiaceho systému tunela, komunikačnej siete a pripojenia zariadení k centrálnemu systému

icons_negative_international.png

Tunel Zheleznitsa

Zheleznitsa

Bulharsko

začiatok:

apríl 2020

ukončenie:

máj 2020

Konzultácie pri tvorbe materiálov a technického riešenia do tendra

 • konzultácie rozhraní jednotlivých podsystémov, návrh komponentov riadiaceho systému tunela, komunikačnej siete a pripojenia zariadení k centrálnemu systému, podpora pri tvorbe a optimalizácii inštalácie zariadení

 • podpora pri špecifikácii rozvádzačov, kalkulácii jednotlivých komponentov, riešenia redundantného napájania

 • špecifikácia CCTV riešenia prostredníctvom aplikácie Video OA

 • špecifikácia riešenia správy udalostí prostredníctvom nášho modulu EMM (Event Management Module), súčasná integrácia v GIS na WinCC OA platforme

 • podpora pri tvorbe dokumentácie k cenovej ponuke do tendra

icons_negative_international.png

Central Kowloon Route

Hong Kong

Čína

začiatok:

september 2019

ukončenie:

február 2020

Konzultácie pri tvorbe materiálov a technického riešenia do tendra

 • konzultácie rozhraní jednotlivých podsystémov, návrh siete a pripojenia zariadení k centrálnemu systému, podpora pri tvorbe a optimalizácii inštalácie zariadení, podpora pri tvorbe dokumentácie k cenovej ponuke do tendra

icons_negative_international.png

Mina Tunnel

Abu Dabí

Spojené arabské emiráty

začiatok:

október 2018

ukončenie:

december 2018

Príprava ITCC/Conduct+ demonštračného projektu pre medzinárodnú výstavu Intertraffic Amsterdam

 • tvorba demonštračného projektu použitím virtuálnych počítačov, ktoré predstavujú riadiace PLC (použitím Step7 TIA Professional v14) a SCADA (použitím WinCC OA 3.14) s integrovaným simulátorom

icons_negative_international.png

Siemens AG (Intertraffic Amsterdam)

Mníchov

Nemecko

začiatok:

október 2017

ukončenie:

marec 2018

Programovanie modulov pre centrálny riadiaci systém diaľnice a diaľničných tunelov

 • programovanie modulov EMM/GIS vo WinCC OA 3.14

 • integrácia do ITCC/Conduct+ systému od spoločnosti SIEMENS

icons_negative_international.png

Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point Tunnel

Hong Kong

Čína

začiatok:

marec 2016

ukončenie:

júl 2017

Konzultácie pri tvorbe tendrových materiálov

 • konzultácie v obore technológií informačného systému a riadenia diaľničnej a tunelovej bezpečnosti

 • tvorba záväznej dokumentácie

icons_negative_international.png

Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point

Hong Kong

Čína

začiatok:

september 2015

ukončenie:

február 2016

Kooperácia so SIEMENS medzinárodným tímom na novej inžinierskej platforme pre diaľničné a tunelové systémy s názvom VARIA

 • analýza a tvorba databázového systému pre OS Win/Unix

 • interface medzi WinCC OA 3.16 a databázovým systémom

 • podpora pri tvorbe komunikačných protokolov

icons_negative_international.png

VARIA System

Mníchov

Nemecko

začiatok:

marec 2020

ukončenie:

september 2020

Návrh a programovanie subsystémov pre vetranie a osvetlenie diaľničných tunelov

 • analýza podkladov a návrh riešenia

 • realizácia ITCC riešenia na úrovni SCADA použitím WinCC OA 3.14

 • integrácia PLC – ITCC – Conduct+ riešenia diaľničného úseku do redundantnej centrály

icons_negative_international.png

Diaľničné tunely Gradiška - Banja Luka

Gradiška, Banja Luka

Bosna a Hercegovina

začiatok:

júl 2019

ukončenie:

apríl 2020

Konzultácie pri tvorbe materiálov a technického riešenia do tendra

 • konzultácie rozhraní jednotlivých podsystémov, návrh komponentov riadiaceho systému tunela, komunikačnej siete a pripojenia zariadení k centrálnemu systému, podpora pri tvorbe a optimalizácii inštalácie zariadení

 • špecifikácia CCTV riešenia prostredníctvom aplikácie Video OA

 • špecifikácia riešenia správy udalostí prostredníctvom nášho modulu EMM (Event Management Module)

 • podpora pri tvorbe dokumentácie k cenovej ponuke do tendra

icons_negative_international.png

Kai Tak Tunnel

Hong Kong

Čína

začiatok:

máj 2019

ukončenie:

november 2019

Návrh modernizácie riadiaceho systému

 • návrh architektúry a komponentov RS pomocou PLC Simatic

 • návrh sieťových komponentov redundantných komunikačných sietí vrátane výpočtov priepustnosti, dostupnosti a spoľahlivosti sietí

 • návrh SIMATIC HMI panelov rady KTP pre miestne ovládanie technológií tunela a diaľnice

icons_negative_international.png

Cross - Harbour Tunnel

Hong Kong

Čína

začiatok:

júl 2018

ukončenie:

august 2018

Automatický systém požiarneho vetrania tunela s pomocnými systémami pre riadenie dopravy

 • analýza technológie a tvorba riešenia so záväzným zadaním

 • programovanie PLC S7-400H / S7-1200 / WinCC OA / TP900 Comfort / konfigurácia PAC3200

 • konfigurácia siete použitím Scalance modulov

 • komunikácia s nadradeným OMCC SCADA systémom prostredníctvom CP343 s použitím protokolu IEC 60870-5-104

 • komunikácia so záložným systémom napájania CBS (Central Battery System) prostredníctvom BacNet Protokolu

 • realizácia pred-FAT testov v priestoroch firmy, FAT testov v Leipzigu u výrobcu rozvádzačov, oživenie v Katare, SAT testy s účasťou zákazníka

 • projekt manažment a tvorba sprievodnej dokumentácie pre jednotlivé druhy testov

icons_negative_international.png

Qatar Education City Tunnel

Doha

Katar

začiatok:

júl 2016

ukončenie:

august 2017

Konzultácie pri tvorbe riešenia a tendrových materiálov

 • konzultácie v obore technológií diaľničných informačných systémov

 • návrh riešenia, tvorba dokumentácie

icons_negative_international.png

Diaľnica D4 a Rýchlostná cesta R7

Bratislava

Slovensko

začiatok:

august 2015

ukončenie:

máj 2016

Úprava programov pre riadenie a monitorovanie

 • S7-400

 • WinCC OA

icons_negative_international.png

Theatertunnel

Frankfurt

Nemecko

začiatok:

august 2015

ukončenie:

september 2015

Kompletná tvorba tendrových materiálov a technického riešenia pre diaľničné úseky D4

 • kompletný návrh riešenia informačného systému na základe koncesnej zmluvy a zákonných noriem

 • návrh jednotlivých technologických subsystémov, výkaz výmer, kalkulácia

 • návrh centrálneho systému, výkaz-výmer, kalkulácia

 • návrh správy a údržby diaľnice – časť pre informačný systém, kalkulácia

icons_negative_international.png

Úsek diaľnice D4

Skalka – Háje - Mirotice – Krašovice

Česko

začiatok:

november 2019

ukončenie:

august 2020

Vývoj komunikačného protokolu pre cestné LED značky používané v Austrálskych ITS projektoch

 • analýza protokolu na základe špecifikácie TSI-SP003 ver. 5.0, návrh riešenia

 • vývoj komunikačného protokolu použitím C#, kompilácia do dll

 • integrácia do SCADA platformy WinCC OA 3.16 použitím štandard interface CSI

icons_negative_international.png

Komunikačný RTA Protokol

Sydney

Austrália

začiatok:

november 2019

ukončenie:

február 2020

Implementácia úprav do demonštračného projektu pre medzinárodnú výstavu

 • tvorba demonštračného projektu použitím virtuálnych počítačov, ktoré predstavujú riadiace PLC (použitím Step7 TIA Professional v14) a SCADA (použitím WinCC OA 3.14) s integrovaným simulátorom

 • implementácia nových vlastností tvorbou Dashboardu v treťom virtuálnom PC použitím WinCC OA 3.16

icons_negative_international.png

ITS World Congress Singapore

Singapur

Singapur

začiatok:

august 2019

ukončenie:

september 2019

Konzultácie pri tvorbe materiálov a technického riešenia do tendra

 • konzultácie rozhraní jednotlivých podsystémov, návrh komponentov riadiaceho systému tunela, komunikačnej siete a pripojenia zariadení k centrálnemu systému, podpora pri tvorbe a optimalizácii inštalácie zariadení

 • podpora pri tvorbe dokumentácie k cenovej ponuke do tendra

icons_negative_international.png

Tseung Kwan O – Lam Tin Tunnel

Hong Kong

Čína

začiatok:

január 2018

ukončenie:

marec 2018

Konzultácie a tvorba riešenia diaľnice a diaľničných tunelov

 • konzultácie v obore technológií diaľničných a tunelových informačných systémov

 • navrhovanie riešenia, tvorba záväznej dokumentácie formou schvaľovaných dokumentov a prezentáciou riešenia zákazníkovi na mieste

 • tvorba dokumentácie pre testovanie centrálneho riadiaceho systému ako aj jednotlivých podsystémov

icons_negative_international.png

Liantang/Heung Yuen Wai Boundary Control Point Tunnel

Hong Kong

Čína

začiatok:

október 2016

ukončenie:

júl 2017

Konzultácie pri tvorbe tendrových materiálov

 • konzultácie v obore technológií informačného systému a riadenia tunelovej bezpečnosti

icons_negative_international.png

Qatar Education City Tunnel

Doha

Katar

začiatok:

júl 2015

ukončenie:

marec 2016

Prerábka SCADA systému

 • prerobenie SCADA systému z PVSS (WinCC OA) na systém Cimplicity 8.0

icons_negative_international.png

Tunel Sitina

Bratislava

Slovensko

začiatok:

júl 2013

ukončenie:

október 2013

bottom of page