top of page
klienti, projekty, referencie, network

PRVÝ KROK K ZLEPŠENIU

skúsenosti a poznatky, nadobudnuté rokmi pôsobenia na zaujímavých projektoch, sa nám darí úspešne aplikovať pri návrhu a integrácii nových riešení, zvyšovať kvalitu našich služieb, a tak získavať ďalších spokojných zákazníkov v rôznych kútoch sveta.

PRIEMYSELNÉ VÝROBNÉ
SYSTÉMY

icons_negative_international.png

Riadenie a monitorovanie prietoku vo výrobných linkách, Van Doren

Holandsko

Tvorba riadiaceho a monitorovacieho softvéru pre reguláciu prietoku vo výrobných linkách

 • S7-1500
 • TP1200

Boekel

Merchant

začiatok:

júl 2015

ukončenie:

júl 2015

icons_negative_international.png

Riadiace Centrum výrobného závodu

Slovensko

Riadiace centrum pre riadenie technológií na výrobu prírodných aróm

 • riadiace systémy SIEMENS
 • ovládacie panely SIEMENS
 • SCADA Systém WinCC OA 3.18
 • S7 komunikácia s riadiacimi systémami
 • komunikácia s frekvenčnými meničmi a inými zariadeniami

Bratislava

Axxence Slovakia

začiatok:

september 2022

ukončenie:

december 2023 (predpokladané)

icons_negative_international.png

Doplnky Logovacieho systému

Slovensko

Centrálny zber dát z výrobných liniek - Doplnky

 • tvorba štítkov s generovaním QR kódov a grafov pomocou programu BarTender
 • migrácia dát na nové Cloudové úložisko zákazníka
 • úprava formy generovaných reportov
 • načítavanie dát a parametrov výroby z databázy zákazníka

Šurany

Roffelsen Plastics Slovakia s.r.o.

začiatok:

február 2022

ukončenie:

december 2022

icons_negative_international.png

Riadiaci systém horúcej pary PK100

Slovensko

Riadenie kotolne pre distribúciu horúcej pary

 • 1 x S7-1200

 • 1 x SCADA Systém WinCC OA 3.17

 • S7 komunikácia s riadiacimi systémami

 • komunikácia s vyvíjačmi pary


Systém PK100 (kotolňa) slúži na produkovanie pary potrebnej pre reguláciu teploty a ohrev varných nádob výrobných systémov cez tepelný výmenník.

Plavnica

Axxence Slovakia

začiatok:

november 2020

ukončenie:

december 2021

icons_negative_international.png

Riadenie a monitorovanie sekačky, Kronospan Jihlava

Česko

Riadenie a monitorovanie zariadenia „Sekačka“

 • Siemens S7-400, WinCC 7.4

 • rozsiahla komunikácia po zbernici Profibus

 • komunikácia s frekvenčnými meničmi – Profibus

Jihlava

Industry Solutions

začiatok:

júl 2019

ukončenie:

október 2019

icons_negative_international.png

Riadiaci a monitorovací systém pre dopravníkovú linku s odsávaním prachu, Bučina Zvolen

Slovensko

Riadenie a monitorovanie dopravníkového a odsávacieho systému

 • Siemens S7-400, Siemens S7-300

 • rozsiahla komunikácia po zbernici Profibus

 • komunikácia s frekvenčnými meničmi SEW/Sinamics – Profibus

Zvolen

Industry Solutions

začiatok:

máj 2018

ukončenie:

júl 2018

icons_negative_international.png

Riadenie a monitorvanie linky lepenia zrkadiel, IKEA Malacky

Slovensko

Riadenie a monitorovanie linky lepenia zrkadiel

 • analýza technológie a tvorba riešenia so záväzným zadaním

 • programovanie S7-1500, KTP900 a WinCC SCADA s Ethernet komunikáciou

 • komunikácia so SICK Safety PLC na Profinete

 • komunikácia s robotmi ABB a Lenze FM na Profinete

 • Profinet komunikácie cez PN-PN Coupler s inými systémami

 • uvádzanie do prevádzky, ladenie, školenie

Malacky

Manex

začiatok:

apríl 2016

ukončenie:

september 2016

icons_negative_international.png

Riadanie a monitorovanie granulačnej linky, Duslo

Slovensko

Riadenie a monitorovanie granulačnej linky

 • 1 x S7-300, 1 x ET200M, Profibus DP

 • monitorovanie prostredníctvom WinCC Flexible 2008 SP2

Šaľa

Expro

začiatok:

august 2015

ukončenie:

november 2015

icons_negative_international.png

Riadenie a monitorovanie procesu zahusťovania mlieka, Bilotserkivka

Ukrajina

Riadenie a monitorovanie procesu zahusťovania mlieka

 • S7-300, 1 x ET200M, 1 x ET200S

 • DPDP Coupler komunikácia s inými systémami

 • vizualizácia dotykovým panelom Siemens MP377, Ethernetové prepojenie na CPU

Bilotserkivka

Milking

začiatok:

január 2014

ukončenie:

máj 2014

icons_negative_international.png

U.S. Riadenie a monitorovanie stabilného hasiaceho zariadenia, U.S.Steel Košice

Slovensko

Riadenie a monitorovanie stabilného hasiaceho zariadenia

 • VIPA 300

 • Weintek HMI

 • Weintek mTV-100

Košice

Traser

začiatok:

august 2013

ukončenie:

august 2013

icons_negative_international.png

Riadenie a monitorovanie demineralizačnej stanice, Špičkový zdroj Prostějov

Česko

Riadenie a monitorovanie demineralizačnej stanice

 • riadenie realizované S7-300, 7 x ET200M, Profibus DP

 • monitorovanie dotykovým panelom MP377, komunikácie s CPU po Ethernete

 • Profibus DP komunikácia s nadradeným systémom (Metso)

Prostějov

Polyaqua

začiatok:

máj 2012

ukončenie:

október 2012

icons_negative_international.png

Riadiaci a monitorovací systém pre kontrolné praovisko na certifikáciu meračov prietoku

Švajčiarsko

Riadiaci a monitorovací systém pre kontrolné pracovisko na certifikáciu meračov prietoku

 • riadiaci systém Beckhoff
 • prostredie TwinCAT 2.11 (riadenie a vizualizácia)
 • komunikácia po Ethernete

Luzern

GWF MessSysteme AG

začiatok:

jún 2013

ukončenie:

júl 2013

icons_negative_international.png

Systém havarijného vetrania, PD100

Slovensko

Systém havarijného vetrania

 • 1 x S7-1200
 • 1 x panel SIEMENS
 • 1 x SCADA Systém WinCC OA 3.17

 

Systém havarijného vetrania má za úlohu v prípade detekcie úniku plynu zabezpečiť adekvátne informovanie operátorov a spustiť žiadaný proces vetrania.

Plavnica

Axxence Slovakia

začiatok:

máj 2022

ukončenie:

júl 2022

icons_negative_international.png

Riadiaci systém PC100 - chladiaci systém distribúcie studenej vody

Slovensko

Riadenie chladiaceho systému distribúciu studenej vody

 • 1 x S7-1200
 • 1 x panel SIEMENS
 • 1 x SCADA Systém WinCC OA 3.17
 • S7 komunikácia s riadiacimi systémami

 

Systém PC100 (chladenie) slúži na produkovanie chladnej vody, ktorá je potrebná pre reguláciu teploty výrobných systémov vo výrobnej hale.

Plavnica

Axxence Slovakia

začiatok:

máj 2021

ukončenie:

december 2021

icons_negative_international.png

Rektifikačná linka PP400

Slovensko

Rektifikačná linka na výrobu prírodných aróm

 • 1 x S7-1515F

 • 1 x panel SIEMENS

 • 1 x SCADA Systém WinCC OA 3.17

 • S7 komunikácia s riadiacimi systémami

 • komunikácia s frekvenčnými meničmi


Predmetná linka PP400 slúži na výrobu prírodných aróm.

Plavnica

Axxence Slovakia

začiatok:

september 2020

ukončenie:

december 2021

icons_negative_international.png

Riadenie a monitorovanie linky balenia dosiek do krabíc, IKEA Malacky

Slovensko

Riadenie a monitorovanie linky balenia dosiek do krabíc

 • Siemens ET200SP safety PLC, 1x TP900

 • komunikácia s robotom ABB

 • Profinet komunikácie cez PN-PN Coupler s inými systémami

 • programovanie receptúr v HMI

Malacky

Manex

začiatok:

júl 2019

ukončenie:

august 2019

icons_negative_international.png

Riadiaci a monitorovací systém výrobných reaktorov v Hale 3

Slovensko

Meranie a regulácia – programovanie riadiaceho systému výrobných reaktorov

 • Siemens S7-1500

 • HMI Siemens SIMATIC TP1500 Comfort

 • programovanie receptúr v HMI

 • komunikácia s frekvenčnými meničmi – Profibus

 • archivácia údajov v Ewon Flexi 201

Bratislava

Axxence Slovakia

začiatok:

júl 2017

ukončenie:

január 2018

icons_negative_international.png

Riadenie a monitorovanie stabilného hasiaceho zariadenia, U.S.Steel Košice

Slovensko

Riadenie a monitorovanie stabilného hasiaceho zariadenia

 • VIPA 300

 • Weintek HMI

Košice

Traser

začiatok:

február 2016

ukončenie:

marec 2016

icons_negative_international.png

Doprovod výroby, Škoda Kvasiny

Česko

Doprevádzanie výroby

 • S7-400, S7-300, S7-1200

 • Moby II

 • TCP/IP komunikácie s externými zariadeniami

Kvasiny

Merchant

začiatok:

november 2014

ukončenie:

február 2015

icons_negative_international.png

Dávkovanie glykolu do vyhrievacieho telesa kotlov, Protherm

Slovensko

Dávkovanie glykolu do vyhrievacieho telesa kotlov

 • VIPA 300

 • Weintek HMI

Skalica

Expro

začiatok:

december 2013

ukončenie:

február 2014

icons_negative_international.png

Diagnostika a školenie personálu lisovne, Tower Automotive Presswek

Švajčiarsko

Diagnostika, konzultácie a zaškolenie personálu lisovne

 • diagnostika porúch v prostredí Step7 a Beckhoff

 • zaškolenie personálu do prostredia Step7, Beckhoff (TwinCAT 2)

 • konzultácie a návrhy na optimalizáciu výroby

Artern

Merchant

začiatok:

máj 2013

ukončenie:

jún 2013

icons_negative_international.png

Monitorovací systém MVE Bretka

Slovensko

SCADA monitorovací systém pre malú vodnú elektráreň

 • WinCC Flexible 2008 SP2, PC Runtime

 • komunikácia na CPU cez Ethernet

Bretka

EHN

začiatok:

apríl 2012

ukončenie:

september 2012

icons_negative_international.png

Umývacia linka

Slovensko

Linka na umývanie/preplachovanie fliaš pred plnením

 • riadiace systémy SIEMENS
 • ovládacie panely SIEMENS
 • S5 komunikácia s riadiacimi systémami

 

Sereď

Hubert J.E. s.r.o.

začiatok:

december 2022

ukončenie:

marec 2023

icons_negative_international.png

Log System - Labtech výrobná linka

Slovensko

Centrálny zber dát z výrobných liniek - pridanie výrobnej linky Labtech

 • 1 x SCADA Systém WinCC OA 3.17
 • Modbus/SNMP komunikácia s riadiacimi systémami

 

Systém slúži na zber dát z výrobných liniek 3D Filamentov, vyhodnocovanie kvality výroby, tlač reportov do PDF a uklanie dát na cloudové úložisko zákazníka

Šurany

Roffelsen Plastics Slovakia s.r.o.

začiatok:

august 2022

ukončenie:

október 2022

icons_negative_international.png

Log System - BOCO výrobná linka

Slovensko

Centrálny zber dát z výrobných liniek

 • 1 x SCADA Systém WinCC OA 3.17
 • Modbus/SNMP komunikácia s riadiacimi systémami

 

Systém slúži na zber dát z výrobných liniek 3D Filamentov, vyhodnocovanie kvality výroby, tlač reportov do PDF a uklanie dát na cloudové úložisko zákazníka

Šurany

Roffelsen Plastics Slovakia s.r.o.

začiatok:

január 2021

ukončenie:

november 2022

icons_negative_international.png

Riadenie a monitorvanie bubnovej galvanickej linky, 3Energy

Slovensko

Kompletný návrh a riadenie bubnovej a závesnej galvanickej linky

 • tvorba dokumentácie sysDOC (PSD, FSD, TCS, OM)

 • kompletná tvorba softvéru pre PLC SIEMENS S7-1500, panel TP1500 Comfort

Krásno nad Kysucou

3 Energy

začiatok:

december 2018

ukončenie:

december 2020

icons_negative_international.png

Riadenie a monitorovanie recyklačnej linky OSB dosiek, Kronospan Jihlava

Česko

Riadenie a monitorovanie recyklačnej linky OSB dosiek etapa 1

 • Siemens S7-400, WinCC 7.4

 • rozsiahla komunikácia po zbernici Profibus

 • komunikácia s frekvenčnými meničmi – Profibus

Jihlava

Industry Solutions

začiatok:

júl 2018

ukončenie:

február 2019

icons_negative_international.png

Sandvik Riadenie a monitorovanie úpravy pitnej vody, Sandvik WTP

Švédsko

Riadenie a monitorovanie úpravy pitnej vody

 • analýza technológie a tvorba riešenia

 • programovanie S7-1500 (CPU-1511 PN), TP1200 Comfort

 • Modbus TCP komunikácia s inými systémami

 • komunikácia s Festo CPX perifériou na ProfiNete

 • uvádzanie do prevádtky, ladenie, školenie

Sandvik

Prominent

začiatok:

marec 2017

ukončenie:

jún 2017

icons_negative_international.png

Integračné a servisné práce počas odstávky, Volkswagen

Slovensko

Integračné práce počas odstávky

 • VASS štandard, S7-400, WinCC Flexible 2008, Phoenix Contact

Bratislava

Merchant

začiatok:

december 2015

ukončenie:

január 2016

icons_negative_international.png

Vysunutá elektráreň, komunikačný modul

Slovensko

Vysunutá elektráreň

 • S7-1200, CM1241, Modbus komunikačný Gateway

 • WinCC Flexible 2008 SP 2

Kolárovo

Prudent Energy VRB Systems

začiatok:

júl 2014

ukončenie:

august 2014

icons_negative_international.png

Diagnostika a fixovanie problémov, VW Emden

Nemecko

Diagnostika vo výrobnej hale

 • diagnostika porúch pri sťahovaní linky

 • S7-400

 • Phoenix Contact

Emden

Merchant

začiatok:

august 2013

ukončenie:

august 2013

icons_negative_international.png

Riadenie a monitorovanie Hydrogenačnej Linky, Duslo Šaľa

Slovensko

Riadenie a monitorovanie hydrogenačnej linky

 • 2 x S7-300, 7 x ET200M, Profibus DP

 • monitorovanie prostredníctvom WinCC Flexible 2008 SP2 PC Runtime

Šaľa

Expro

začiatok:

november 2012

ukončenie:

apríl 2013

icons_negative_international.png

Riadenie a monitorovanie pieskovej filtrácie, Slovnaft

Slovensko

Riadenie a monitorovanie pieskovej filtrácie

 • S7-400H, redundantný Profibus DP – 5 x ET200M

 • dotykový panel MP377, komunikácia s CPU po Ethernete

 • Modbus RTU komunikácia s nadradeným systémom (Foxboro)

Bratislava

Polyaqua

začiatok:

marec 2012

ukončenie:

september 2012

PriemVyrSys
bottom of page