top of page

TIMS | Hong Kong, Čína

Rezort dopravy v Hong Kongu uviedol koncom roka 2017 do prevádzky systém TIMS (Traffic and Incident Management System), v ktorom sa sústreďujú informácie z dopravnej infraštruktúry a následne zabezpečuje poskytovanie informácií o premávke všetkým zúčastneným stranám, vrátane verejnosti. Obojsmerné komunikačné prepojenie s TIMS je preto nevyhnutnou súčasťou všetkých nových systémov. Problém však predstavuje pripojenie starších systémov, ktorých modernizácia zatiaľ nie je plánovaná, ale dáta z nich sú pre rezort dopravy veľmi potrebné.


TIMS scheme (Traffic Incident Management Sysem)

Pripojenie dvoch starších tunelových centrál (TCSS) na TIMS si vyžiadalo značné úsilie našich vývojárov. Predmetom riešenia boli Aberdeen Tunnel, riadený systémom starším ako 15rokov, operujúcim na platforme WinCC 5.1, a Cross Harbour Tunnel, riadený systémom starším ako 10 rokov, operujúcim na platforme WinCC OA 3.06. Spoľahlivý koncept a zodpovedný prístup umožnili úspešné pripojenie redundantných TCSS serverov (bežiacich na platformách, ktoré už nie sú podporované) na TIMS počas plnej prevádzky tunelov a bez akýchkoľvek obmedzení dopravy.


TIMS concept diagram

Koncept je založený na vytvorení digitálnych dvojičiek oboch TCSS systémov v našom prostredí, čo umožnilo vývojárom vopred diagnostikovať a odstrániť potenciálne hrozby. Analýzou dát sú selektované požadované informácie pre TIMS, ktoré sú pomocou nami zabudovanej funkcie zasielané do TIMS Gateway (lokálne v rámci TCSS). TIMS Gateway funguje ako „brána“ medzi starým riadiacim systémom a TIMS. Ide o počítač pridaný do TCSS každého z tunelov, s operačným systémom Windows Server 2019 a softvérom WinCC OA 3.17. Následne sú TIMS dáta spracované do požadovaného formátu a posielané zabezpečeným prepojením na rezort dopravy. Spracovanie a komunikácia dát je plne automatická bez potreby zásahu operátora.


Riešenie, ktoré sme navrhli, bolo úspešne implementované v oboch tunelových centrálach bez najmenších problémov, vďaka čomu je dnes možné pracovať v TIMS aj s dátami zo starých systémov.

Comentarios


MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ..

1
2
bottom of page