top of page

PPP projekt diaľnice D4 | Česko

Ministerstvo dopravy Českej republiky vypísalo v máji 2018 verejnú súťaž na projekciu, výstavbu, údržbu a prevádzku takmer 50 km diaľnice D4 medzi mestami Příbram a Písek, a to formou spolupráce súkromného a verejného sektora, tzv. PPP projektu (z ang. Public Private Partnership). Požiadavky na diaľničný informačný systém (DIS) ako aj podmienky prevádzky na obdobie 25 rokov boli definované v koncesnej zmluve, o ktorú sa v súťaži uchádzali tri konzorciá.


Konzorcium DIVia (VINCI Highways, VINCI Concessions SAS, Meridiam Investments SAS) nás prizvalo k spolupráci, nakoľko si požiadavky v koncesnej zmluve vyžadovali hĺbkovú odbornú analýzu a profesionálny návrh DIS. Naši špecialisti s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v oblasti dopravných systémov, v spolupráci s koncesionárom, zástupcami budúceho prevádzkovateľa a odborníkmi spoločnosti Eurovia CS, vytvorili kvalitné a efektívne riešenie diaľničného informačného systému. Veľmi nás teší, že aj vďaka našej odbornej činnosti slávilo konzorcium DIVia vo verejnej súťaži úspech.


TIMS scheme (Traffic Incident Management Sysem)

Procesu tvorby samotného riešenia predchádzalo vyjasnenie požiadaviek koncesnej zmluvy a oboznámenie sa s miestnymi predpismi, na základe čoho bola vyšpecifikovaná najoptimálnejšia skladba kľúčových technologických zariadení. Nasledoval kompletný návrh stavebnej a technologickej časti DIS, ktorý zohľadňoval vysoké nároky na funkčnosť, dostupnosť a životnosť zariadení, jednoduchosť údržby ale aj prísne požiadavky na kybernetickú bezpečnosť. S cieľom vyhovieť viacerím kľúčovým požiadavkam, boli v návrhu implementované technológie ako meteorologické stanice, hlásenia SOS, sčítače dopravy s vysokorýchlostým dynamickým vážením vozidiel v pohybe, analyzátory dopravných prúdov, premenné dopravné značenie, kamerový systém a pod.


Dominantou návrhu je riadiace centrum, s moderným riešením serverov DIS na báze clustrov s vysokou dostupnosťou, SCADA systémom a riešením kybernetickej bezpečnosti. V rámci návrhu SCADA systému sa pozornosť sústredila na definiovanie špeciálnych funkcionalít, resp. modulov (reakcie na dopravné incidenty, tvorba rozličných reportov, a i.), rovnako aj na grafickú prezentáciu a komfort obsluhy pri riadení a monitorovaní dopravy a zariadení pozdĺž diaľnice.


Výsledkom našej činnosti bola rozsiahla dokumentácia, vrátane technickej správy, výkresovej dokumentácie či cenovej kalkulácie navrhovaného riešenia. Navrhované riešenie bolo predmetom mnohých diskusii so zástupcami konzorcia DIVia, ktorých sa nám podarilo presvedčiť o jeho kvalite a realizovateľnosti. Sme radi že sme mohli prispieť k tvorbe víťazného riešenia a tešíme sa na možnosti ďalšej spolupráce.

Comments


MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ..

1
2
bottom of page