top of page
stratégia, riešenie, analýza

NAČÚVAME VAŠIM POTREBÁM

naše skúsenosti a znalosti ako aj zodpovedný a ochotný prístup nám umožnili byť súčasťou riešení mnohých úspešných projektov. Dôraz kladieme na komunikáciu a špecifikáciu Vašich požiadaviek ale aj na pochopenie skutočných potrieb, s cieľom ponúknuť optimálne riešenie.

NAŠE SLUŽBY

SOFTVÉROVÝ INŽINIERING

/software engineering/

Analýzy, dizajn, programovanie, testovanie a vyhodnotenie programu, predstavujú súčasť softvérového inžinieringu, ktorý ponúka aj rôzne formy údržby softvéru.

programovanie, softvérový inžiniering
inžiniering
konzultácie, hardvérový inžiniering, riešenie problémov
HARDVÉROVÝ INŽINIERING

/hardware engineering/

V rámci hardvérového inžinieringu ponúkame konzultácie, pomoc s riešením problémov či projekciu; následne vieme zabezpečiť dodanie a montáž hardvéru.

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

/project management/

Vedenie a koordinácia tímu, tvorba riešenia, špecifikácia detailného návrhu a tvorba potrebnej dokumentácie, spolu s priebežnými testovaniami a konzultáciami pomáhajú predísť problémom a vedú k obojstrannej spokojnosti. 

projektový manažment, organizácia, tvorba riešenia
manažment
služby, riešenia, konzultácia, diagnostika, servis
SLUŽBY A RIEŠENIA

/services and solutions/

Ponúkame konzultačnú činnosť v oblasti automatizácie, tvorbu potrebnej dokumentácie, diagnostiku porúch ako aj servisný zásah.

služby
ŠKOLENIA

/trainings/

Školíme operátorov rôznych úrovní; nejde o certifikované školenie vzhľadom na produkt, ale o praktické zaškolenie s cieľom orientovať sa priamo na mieste a efektívne reagovať na vzniknuté udalosti. V prípade dodania riadiaceho systému našou spoločnosťou, ponúkame možnosť zakúpenia školiaceho simulátora.

školenie, personál, prezentácia
školenia
bottom of page