stratégia, riešenie, analýza

WE LISTEN TO YOUR NEEDS

Responsible and willing approach as well as our experience and knowledge have enabled us to be part of many successful projects. We focus on communication and specification of your requirements, but also on understanding real needs, in order to offer an optimal solution.

OUR PRODUCTS

sysDOC

Analysis, design, programming, testing and evaluation of program are part of the software engineering, which also offers various forms of software maintenance.

Komplexný balík systémovej dokumentácie pomáha predísť opakujúcim sa nedorozumeniam a komplikáciám pri analýze požiadaviek, návrhu riešenia, cenovej kalkulácii ako aj pri následnej implementácii riešenia.

sysdoc
 
collab
colLAB

Analysis, design, programming, testing and evaluation of program are part of the software engineering, which also offers various forms of software maintenance.

Symbióza medzi architektom | integrátorom automatizačných riešení a expertom vo výrobnom odvetví im umožňuje rozvíjať nástroje a riešenia vo svojom odbore, a tak neustále posúvať vzájomnú spoluprácu na novú úroveň.

 

šaľa | nitriansky kraj | slovensko

emst s.r.o. | passion for automation

© Copyright 2020

  • Facebook
  • LinkedIn