stratégia, riešenie, analýza

NAČÚVAME VAŠIM POTREBÁM

naše skúsenosti a znalosti ako aj zodpovedný a ochotný prístup nám umožnili byť súčasťou riešení mnohých úspešných projektov. Dôraz kladieme na komunikáciu a špecifikáciu Vašich požiadaviek ale aj na pochopenie skutočných potrieb, s cieľom ponúknuť optimálne riešenie.

NAŠE PRODUKTY

sysDOC

V živote, tak ako v šachu, prezieravosť víťazí.

/Charles Buxton/

Komplexný balík systémovej dokumentácie pomáha predísť opakujúcim sa nedorozumeniam a komplikáciám pri analýze požiadaviek, návrhu riešenia, cenovej kalkulácii ako aj pri následnej implementácii riešenia.

sysdoc
 
collab
colLAB

Riešenie nie je súťaživosť, ale spolupráca.

/Michal Dušička/

Symbióza medzi architektom | integrátorom automatizačných riešení a expertom vo výrobnom odvetví im umožňuje rozvíjať nástroje a riešenia vo svojom odbore, a tak neustále posúvať vzájomnú spoluprácu na novú úroveň.

 

šaľa | nitriansky kraj | slovensko

emst s.r.o. | nadšenie pre automatizáciu

© Copyright 2020

  • Facebook
  • LinkedIn